30-09-2010

Beetgaar - door Anke Verleysen

Dit is een geit. Ze mekkert.


U eet haar niet want zoiets


doet men niet met geiten.


Niet hier. Ze zijn te harig, hun horens


zijn te scherp en hun bereiding


klinkt banaal: filet van geit. Geef toe,


het botst met alle honger die u heeft.


Dit is een kat. Ze spint. Uw trek


neemt toe. U wil wel een pootje


of twee maar u doet het niet want


u hoort geen zin te hebben.


Ze vlijt zich tegen u aan, alsof ze haar lot


tart. U krijgt het hard te verduren, maar u denkt


aan andere opties. Dit is niet het land,


u bent niet de man.


Dit is een hond.


Hij blaft u uit.


U laat uw tanden zien, maar


hij was eerst.


Voor een hond blijft een bot


een bot.24-09-2010

16de Poëziewedstrijd van de Stad Izegem

De Cultuurdienst van de Stad Izegem organiseert in 2010 voor de 16de maal, de Poëziewedstrijd.

Met deze wedstrijd wil de Stad de kans geven aan alle creatieve geesten om hun (ge)dichtentalent te verzilveren. Kandidaten dienen 3 verschillende gedichten in het Nederlands in te zenden, gericht aan de Cultuurdienst van de Stad Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem.

Inschrijven kan tot 22 december 2010.

Interesse? Contacteer de Izegemse Cultuurdienst op 051/337 367 (Nele) of 051/337 310 (Tom).

Mailen kan ook op: poëziewedstrijd@izegem.be

REGLEMENT POEZIEWEDSTRIJD


1. De Cultuurdienst van de stad Izegem, organiseert in 2010 met medewerking van het Stadsbestuur Izegem de 16de poëziewedstrijd. De openbare prijsuitreiking wordt gekoppeld aan de Gedichtendag.

2. Opmaak: iedere deelnemer moet drie gedichten inzenden, telkens in vijfvoud getikt op formaat DIN A4 en niet geniet aan elkaar.

3. Verzending: de drie gedichten moeten onder gesloten omslag, gestuurd worden naar: 16de poëziewedstrijd, Cultuurdienst stad Izegem, Nele Descheemaeker, Stadhuis, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. Inzenden voor 22 december 2010.

Alleen gedichten in het Nederlands komen in aanmerking.

Onder ieder gedicht een kernspreuk of schuilnaam. Binnen deze omslag een fiche met kernspreuk of schuilnaam, echte naam, adres, geboortedatum en eventueel telefoonnummer.

4. Alleen niet-uitgegeven gedichten mogen ingestuurd worden. Vroeger bekroonde gedichten worden niet aanvaard.

5. De onderwerpen zijn vrij te kiezen.

6. Prijzen: De prijs van de stad Izegem is voor de beste deelnemer en bedraagt € 1000. Aan de beste jongere (is nog geen 18 jaar op datum van de proclamatie, wordt een prijs toegekend ter waarde van € 250). De twee prijzen zijn, indien dit zich zou voordoen, cumuleerbaar.

7. Briefwisseling: de laureaat wordt persoonlijk verwittigd. Er wordt geen bijkomende briefwisseling gevoerd, noch terugzending van gedichten.

8. Prijsuitreiking: er zullen bekroonde en enkele niet-bekroonde gedichten voorgedragen worden. Er is een publicatie van een bundel met geselecteerde gedichten én het winnend gedicht zal aangebracht worden op een blinde muur in de stad Izegem. Deze publicaties zijn zonder vergoeding. De bundel wordt gratis uitgedeeld tijdens de prijsuitreiking. Alle deelnemers worden uitgenodigd naar de prijsuitreiking.

9. De leden van de jury, de organisatoren, alsook de inwonenden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

 

22-09-2010

Menu "Week van de Smaak" - Yannick Van der Speeten

Bubbels van het Huis met Amuse Gueulle
Koolzuur voor een Plezante Façade.

**********Toast Cannibal
Specialiteit van de Chef-kok. Of hoe maak je keukenpersoneel tot een knelpuntberoep?OfTerrine de campagne
Rara, wat zit er in die soepkom van het platteland?**********Agnes Sorelroomsoep
Zij deed ooit de Franse koning en zijn hof koken.**********Wilde zalm met marjolein
Zie die zalm toch zijn gangen gaan met ons Marjoleintje.OfKogelbiefstuk op een bedje van groene kool met spruitjes
Zegt het spruitje tegen de groene kool: ‘Wacht maar tot ik groot ben’.**********Chocoladefondue
Genotsmiddel: ooit verboden door de kerk…OfIsles flôtantes
Twee îsles flôtantes staan klaar om opgediend te worden.
Zegt de ene: ‘Het einde is in zicht.’
Zegt de andere: ‘Dat denk ik niet, ik ben net goed op dreef.’


Aanbevolen wijn

Beaujolais Nouveau:
traag gearriveerd,
snel geconsumeerd!19-09-2010

Hoe maak je een multimediaal eBook / magazine? | Frankwatching

eBook 
Het project Don’t Be Evil van VINT / Sogeti moet een multimediaal project worden. Dus een een fysiek boek, een website, maar ook een eBook. Maar niet zomaar een eBook, maar een eBook met multimediale content. Inmiddels hebben we zoveel videomateriaal waarin we in ons boek veelvuldig naar verwijzen, dat een digitale versie van het boek dit materiaal moet embedden.
De allereerste vraag die wij onszelf stelden, was op welke eReader wij ons boek wilden aanbieden. Die vraag was snel beantwoord. In Nederland hebben we Bol.com, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Sony Reader. Internationaal zien wij een tweetal grote leveranciers, de Amazon Kindle en de iPad van Apple. Stiekem komt hier nog een vierde formaat bij, namelijk de desktop. Ons eBook moet ook gewoon via de desktop te lezen zijn.
De volgende vraag is dan welk formaat wordt door welk apparaat ondersteund.  Maar ondersteunt ieder formaat wel multimediale content?
Lees meer:
Hoe maak je een multimediaal eBook / magazine? | Frankwatching

15-09-2010

Ontbijt / Café Terminus - door Rita Corthals


Ontbijt

Vlinders in mijn buik

ik kan er niet van eten

als ik mijn mond opendoe

komen ze met duizendop mijn boterham gezeten
Café TerminusZe zit hier zo

mooi te wezen

alleen

een broodje te lezen.

En ik denk

tomme toch

waarom kom ik je hier tegen,

waarom scheiden onze wegen

nog voor ik je ken,

nog voor ik een vriend van je ben?

14-09-2010

Poëzierapport: "Sylvia" - Lies Van Gasse
POËTISCHE STRIP OF VERSTRIPTE POËZIE

Rond 2003 bracht Uitgeverij Atlas gedichten in stripvorm uit. Met stripversies van bekende dichters als Baudelaire, Slauerhoff en Hugo hoopten ze om jongeren te laten kennismaken met poëzie. De term graphic poetry deed zijn intrede in ons taalgebied en werd onder de vleugels genomen van de graphic novel. Een striproman of beeldroman (de vertaling van het Engelse graphic novel) is een stripverhaal dat uitgegeven wordt in boekvorm, met uitgebreide en ingewikkelde verhaallijnen, gewoonlijk bedoeld voor volwassenen. Dergelijke stripromans zijn meestal luxueuzer afgewerkt dan gewone stripverhalen en tellen meestal meer dan de 48 of 64 bladzijden van het stripverhaal. Het bekendste voorbeeld van dergelijk beeldromans is MAUS van Art Spiegelman.


Daar waar het stripverhaal in de meeste landen als ontspannende, inferieure lectuur beschouwd wordt, heeft de beeldroman zich op korte tijd als kunstvorm in de kijker gewerkt.
Beeldpoëzie staat in deze contreien echter nog in haar kinderschoenen. Terwijl Engelstalige beeldpoëzie een vaste plaats verworven heeft op internet, worden in Vlaanderen en Nederland de eerste voorzichtige pasjes in deze richting gezet.
Lees er alles over op Poëzierapport

04-09-2010

Boon - door Katrien Dierick


Mag ik jouw spinazie zijn


ben jij dan graag de room?


Als ik wild van je word


hou jij mijn hart in toom?


Ben jij de stervrucht bij het ijs,


het kersje op mijn taart?


Verslind ik jou de hele tijd


van april tot in maart?


Blijf jij het water bij de thee,


de mayonaise bij mijn friet?


Als je honger plots wat kleiner wordt


verlaat je me dan niet?


Want ik lust geen mojito zonder munt,


geen spekjes zonder ei.


Ik ben jouw koffie in de melk


en het suikertje erbij.
01-09-2010

Festina Lente Poezieslag


De Festina Lente Poëzieslag bestaat sinds 1998 en is destijds opgericht door Felix von Schmidt en Gerard Beentjes met als doel een Nederlandse variant van de Amerikaanse poetry slam op te richten. De poëzieslag is een Nederlandstalige poëziewedstrijd waarin dichters door een jury beoordeeld worden op gedichten en voordracht.
Jarenlang zat Simon Vinkenoog (1928 - 2009) als bevlogen luisteraar de jury voor. Het kan geen toeval zijn geweest dat Festina Lente de kroeg was waar hij jaren gelden Allen Ginsberg ontmoette. In 1966 bracht Vinkenoog een, volgens NRC Boeken ‘zeer knappe’, vertaling uit van Ginsbergs gedicht ‘Howl. Vinkenoog was een trouwe bezoeker van de poëzieslag. Op woensdag 18 februari 2009 in zijn online dagboek: “Waardevolle Festina Lente-avond gisteren; tegen elkaar opgewassen talenten, zodat er zelfs drie finalisten waren”. Nog altijd wordt de avond geopend met de stem van Vinkenoog.
In de geest van Vinkenoog, van de Amerikaanse poetry slam, maar met een duidelijke Nederlandstalige, literaire focus, onderscheidt de Festina Lente Poëzieslag van de andere slams. Welbeschouwd is Festina Lente de eerste en enige poëzieslag van Nederland. Andere slams worden aangeduidt met het Engelse ‘poetry slam’. Bekende en/of gepubliceerde winaars van de poëzieslag zijn onder meer Maarten Das, Bernard Wesseling, Eus Kuipers, Peter M. van der Linden, Sander Koolwijk, Pim te Bokkel, De Woorddansers, Martijn den Bakker, Robin Block, Erik Jan Harmens en Tjitske Jansen.
Deelnemers aan de poëzieslag kwamen uit Vlaanderen en Groningen, de Achterhoek en Katwijk, en varieërden in leeftijd van 16 tot 116. Meld je dus aan en kom voordragen op één van de fijnste podia van Nederland, in de huiskamersfeer van Festina Lente te Amsterdam.
De gang van zaken:
Elke derde maandag van de maand begint om kwart voor negen stipt, in café Festina Lente, de Poëzieslag.
Alle deelnemers krijgen in de eerste ronde drie minuten om hun gedichten voor te dragen. De jury beslist wie er doorgaan naar de tweede ronde, waar de dichters vier minuten krijgen om hun gedichten voor te dragen. Vervolgens wordt er gestemd voor de publieksprijs. De winnaar van de publieksprijs gaat ook door naar de finale. In de finale krijgen maximaal drie dichters de kans om elkaar met vijf minuten poëzie van de troon te stoten. De winnaar van de finale krijgt een geldbedrag en een plek in de Festina Lente Jaarfinale op de brug.
De beste drie deelnemers van de Jaarfinale vertegenwoordigen Festina Lente uiteindelijk op het NK Poetry Slam in Utrecht.
Juryleden zijn: Erik Jan Harmens, Rick de Leeuw, Sven Ariaans en Linguina.
De presentatie is in handen van Martijn den Bakker.
Een verslag van de avond wordt geregeld door Pim te Bokkel, die tevens op de bank zit als reservejurylid
Facebook | Festina Lente Poezieslag

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...