24-06-2017

Literaire Creatie in Aalst: 2017-2018Literaire Creatie in Aalst

Een goed beeld van de manier waarop de cursus in Aalst ingevuld wordt, krijg je op deze blog, waar we teksten en recensies van cursisten publiceren. Sinds enkele jaren werken we, als de cursist dat wenst, zoveel mogelijk naar een concreet resultaat toe: een publicatie in boekvorm bijvoorbeeld (we kunnen die uitgeven via “printing on demand” of als ebook). In het verleden hebben we met de cursisten ook toneel geschreven, dat dan opgevoerd werd, of een podcast gemaakt. Ieder jaar werken we bovendien een gemeenschappelijk project uit.Hoe zit de cursus in elkaar? Wekelijks is er 3 uur les, op woensdag tussen 17.30 en 22.30 uur. We werken met twee “shiften”: een vroege die start om 17.30 en eindigt om 20.30 uur, en een late die start om 19.30 en eindigt om 22.30 uur. In principe worden de eerstejaars bij elkaar gehouden in de eerste shift, maar als dit om velerlei redenen niet lukt of niet wenselijk is, dan passen we daar een mouw aan.

Van 19.30 tot 20.30 uur is er een gezamenlijk lesuur repertoirestudie. Daaronder vallen theorie, opdrachten, voorbereidingen van lezingen die we zelf organiseren of bijwonen, het onder de loupe nemen van auteurs en hun werk, enz...  

De andere twee lesuren zijn gereserveerd voor “schrijftechnieken”: dit wil zeggen dat ikzelf, maar ook alle cursisten, het werk van de mede-cursisten “feedback” geven. Je werk wordt dan in groep besproken en geredigeerd. Ik probeer daarbij een persoonlijk traject te volgen dat de cursist zelf aangeeft: wat heb je al geschreven, wat wil je nog schrijven, waar moet vooral aan gewerkt worden... en die teksten proberen we zo goed mogelijk te maken. Bij ons geen vage algemeenheden, wij proberen praktisch & concreet te zijn. Vandaar dat ik ook moeilijk meer uitleg kan geven in algemene termen, omdat dit traject voor iedere cursist weer anders is. Sommige cursisten willen nieuwe dingen ontdekken en er achter komen welk genre ze het beste ligt; andere willen zich dan weer bekwamen in één bepaald genre. Wil je vooral poëzie gaan schrijven, dan zullen voor jou heel andere dingen aan bod komen, dan als je vooral proza wil schrijven, of toneel hebt geschreven, of televisiescenario’s, of liedjesteksten. Naargelang de voorkeuren van de cursisten kunnen al die genres aan bod komen.

De cursus literaire creatie volgt de gewone dagschoolagenda, en dus ook de daarmee samenhangende schoolvakanties. De cursus duurt drie jaar, maar kan eventueel met een vierde jaar verlengd worden. Inschrijven kan in het secretariaat van de Academie, Vrijheidstraat 65, Aalst. Meer info, ook over kostprijs, op www.aalst.be/apk onder de rubiek “praktisch/inschrijvingen” (http://apkaalst.be/praktisch/inschrijven_inschrijvingsperiode/index.html

Patrick Bernauw

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...