20-01-2016

Tentoonstelling over "Verzamelen": de Literaire Creatie verzamelt mee!


Pop-up tentoonstelling thema ‘Verzamelen’. Tijdens deze tentoonstelling zijn wij op zoek naar auteurs die poëzie en/of korte proza schrijven bij een van deze werken. Bekijk ze tijdens de korte tentoonstelling, neem wat foto’s en verzin een verhaal of gedicht bij deze beelden. Tekstmateriaal in te dienen uiterlijk 20 februari 2016, bij de dienst cultuur in De Wattenfabriek...
De geselecteerde teksten en het bijhorende kunstwerk worden tentoongesteld in de etalages van Herzeelse handelaars.

De leerlingen van de academie voor podiumkunsten openen deze verbeeldingsroute met een poëtische wandeling op vrijdag 15 april om 19u30 - en de afdeling literaire creatie laat alvast wat inkt vloeien!
WaarDe Wattenfabriek 
Solleveld 35
9550 Herzele
Wanneer
TOT 
Open op:
  • Dinsdag - vrijdag VAN 9:00 TOT 20:00
  • Zaterdag VAN 9:00 TOT 12:00
Prijsgratis
Contactcultuur@herzele.be
053-73 74 30


08-01-2016

Berichten uit Eutopia: bij het graf van Dirk Martens
In de Sint-Martinuskerk van Aalst, bij het graf van Dirk Martens, werden door Patrick Bernauw begin  januari 2016 onderstaande bewerkte 'teksten' aangetroffen... (Klik op de foto's voor een groter beeld.)


1787
A
Gevonden onder de nalatenschap van eene overledene:
Brieven geschreven door eenen Vlugteling,
zijnen naam kan gevoeglijk verzwegen worden.


De schrijver vlucht van UtOpiA naar A
en waarschuwt:
"De Stad A zal mij een rijke Stof van Schrijven opleveren.
Ik vind hier gebruiken en zeden,
die mij verwonderen en doen lachen..." verpligt zijne geboortestad te verlaten,
begon hij op eene doodsche achterkamer te A
aan zijn arbeid

in andere kleederen vermomd en met beschilderd aangezigt,
had hij onderscheidene ontmoetingen
en geraakte bij velen in haat,
wijl hij de dweepzucht en de dwaasheid
in zijne geschriften bespottelijk had voorgesteld;
zijn handschrift werd,
bij de plundering van den boekverkooper Spanoghe te A
als een kettersch boek plegtig verbrand.


Wordt vervolgd... en wel hier!

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...