26-12-2011

Schrijfwedstrijd "Het Mooiste Testament"

Wedstrijdbepalingen

Artikel 1: Instelling
VZW TESTAMENT.BE organiseert een schrijfwedstrijd in het kader van haar campagne “testament.be” met als onderwerp ‘Het Mooiste Testament‘.

Artikel 2: Organisatie
Het organisatiecomité bestaat uit: Paula Sémer als voorzitter; één afgevaardigden van vzw testament.be; één afgevaardigde van Delta Lloyd; één afgevaardigde van de beleidsgroep testament.be; drie juryleden. e-mail: info@hetmooistetestament.be

Artikel 3: Aard van het werk
Elk Nederlandstalig verhaal met betrekking tot het onderwerp ‘Het Mooiste Testament‘ dat maximaal 1.500 woorden telt komt in aanmerking.

Artikel 4: Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen – met uitzondering van de personeelsleden van vzw testament.be en Delta Lloyd – kan deelnemen aan deze wedstrijd. Iedere deelnemer mag slechts 1 tekst toesturen. Deelnemende teksten mogen niet eerder zijn gepubliceerd, noch op papier, noch op internet of enig ander medium. De organisator is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen verhalen. Ingezonden werken worden niet terugbezorgd. Deelname aan deze wedstrijd is gratis. De deelnemer dient de auteursrechten van het ingeleverde werk te bezitten en dient de organisatie te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. Door het insturen van zijn/haar werk verklaart de auteur zich akkoord met de wedstrijdbepalingen.
De bijdrage moet worden toegestuurd vóór 15 april 2012, ofwel per verzending per post naar testament.be - Huidevettersstraat 58-62 - 1000 Brussel of per mail info@hetmooistetestament.be
De inzending moet bestaan uit: schutblad (wordt niet bezorgd aan jury) met de gegevens van de deelnemer: naam – pseudoniem – leeftijd - titel verhaal - adres – telefoonnummer - e-mailadres. tekst zelf

Artikel 5: Publicatie
Uit de ingezonden teksten worden 5 genomineerden geselecteerd = shortlist. Maandelijks wordt vanaf juni 2012 één genomineerde van de shortlist bekendgemaakt via diverse media (o.a. geschreven pers en audiovisuele media). De genomineerde wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De deelnemers verlenen aan de organisatoren het reproductierecht. De organisatoren moeten hiervoor geen vergoeding betalen aan de auteurs. De organisatoren mogen de teksten gebruiken in het kader van de campagne (geschreven en audiovisuele pers).

Artikel 6: Prijzen
Er wordt 1 prijs uitgereikt: de Delta Lloyd-prijs van 5000 euro.

Artikel 7: Betwistingen
Alle betwistingen in verband met deze organisatie, waarvoor dit reglement geen uitsluitsel biedt, worden beslecht door het organisatiecomité. Tegen de beslissingen van dit comité is geen verhaal mogelijk.

Reglement Poemtata Poëziewedstrijd 2012


Poemtata-poëziewedstrijd 2012:

                 “Koken met eigen woorden”

 

        Wedstrijdreglement:

 

Het thema is vrij en de inzending bestaat uit maximum 3, nog niet eerder gepubliceerde of bekroonde, gedichten. De gedichten zijn maximum 25 regels lang en in het Nederlands. De wedstrijd staat open voor iedereen vanaf 18 jaar.

De gedichten worden digitaal gestuurd naar pivergauwe@skynet.be, liefst een worddocument getypt in Times New Roman. De digitale inzending wordt alleen ondertekend met uw schuilnaam en moet ten laatste in ons bezit zijn op 8 mei 2012. Om postperikelen te vermijden mailt u tezelfdertijd uw werkelijke gegevens (naam, adres, tel of gsm, emailadres en uw schuilnaam) naar oemtata.vzw@gmail.com.

Indien u geen digitale inzending kan doen, stuur uw gedichten (ondertekend met uw schuilnaam) dan in 3voud naar Ingrid Slock, Kapelhof 1, 9940 Ertvelde, samen met een gesloten omslag met vooraan uw schuilnaam en binnenin uw werkelijke gegevens. Vermeld in ieder geval geen verzendadres op de briefomslag! Enkel zo kunnen we absolute anonimiteit verzekeren.

De jury is samengesteld uit: de dichteres Delphine Lecompte, Arnaud Delarivière, Daniël Andries en Etienne Van Hyfte. Hun oordeel is bindend en over de wedstrijd wordt geen enkele vorm van communicatie gevoerd.

Gedichten die kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag hebben worden geweerd, werken die ook maar iets ruiken naar plagiaat worden uitgesloten, bovendien worden de laureaten automatisch gescreend op de echtheid van hun werk.

De prijzenpot: eerste prijs: een weekend voor twee, in het gastenverblijf “ De Rosmolen” te Ertvelde. www.molen-ertvelde.be Tweede en derde prijs: boeken en boekenbonnen en verrassingen…de 3 laureaten krijgen de kans om op een volgende poëziemanifestatie van Poemtata, een aantal eigen gedichten voor te lezen op het podium met een nog nader te bepalen dichter(s). Hier wordt dan ook de nodige ruchtbaarheid rond gemaakt.

Niet afgehaalde prijzen worden niet opgestuurd en worden doorgeschoven naar de volgende Poemtata-poëziewedstrijd.

De laureaten worden persoonlijk verwittigd en worden gehuldigd tijdens de Poemtata-poëziemanifestatie op zondag 24 juni 2012 (met de verzekerde deelname van Christophe Vekeman, Luuk Gruwez en Maud Vanhauwaert). De laureaten kunnen hier ook hun winnend gedicht voordragen.

Indien er voldoende kwalitatieve inzendingen zijn, worden de geselecteerde gedichten opgenomen in een gelegenheidsbundel. Deze bundel zal kunnen aangekocht worden en de geselecteerde deelnemers worden per email verwittigd. De bundel zal af te halen zijn op de Poemtata-poëzienamiddag van 23 juni 2012, of zal, mits portkosten worden opgestuurd.

Poemtata heeft het recht om de gedichten uit de bloemlezing te laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke toestemming of vergoeding kan worden geëist. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement.

 

18-12-2011

Reglement Jotie T'Hooft Poëzieprijs 2012

 
Op vrijdag 7 oktober 2011, werd door Jong Groen! Oudenaarde de 3de editie van de Jotie T'Hooft Poëzieprijs op de sporen gezet. Voor de mooie hommageavond voor deze Oudenaardse dichter had Derek enkele songs gemaakt met gedichten van Jotie als basis, brachten enkele fans getuigenis van wat Jotie voor hen betekent, bracht Willy Pirotte enkele liedjes waarvoor Jotie hem inspireerde, werden de winnende gedichten van de vorige editie voorgedragen en zorgde Egon De Mil voor muziek waar niet alleen de zaal, maar (waarschijnlijk) ook Jotie warm voor zou lopen.
Tussendoor lichtte organisator Tom Bruynooghe van Jong Groen! het reglement van de 3de editie toe. Een reglement dat weinig of niet veranderd is.
Er is terug een opsplitsing gemaakt in:
Categorie A - 0 tot 12
Categorie B - 13 tot 15
Categorie C - 16 tot 18
Categorie D - 18+.
De thema's waarrond - vrijblijvend - gedicht kan worden zijn opnieuw titels van gedichten van Jotie. Respectievelijk zijn dit Het Ik-beest, Ode aan de nacht, Dit zacht verdriet en Ecce Homo.
De jury is nog niet voltallig, maar we kunnen al een paar namen loslaten. Daarbij zitten een groot aantal van de juryleden van vorige edities, maar ook een aantal nieuwe namen, die we van harte verwelkomen. We kunnen voorlopig al rekenen op jeugdauteurs Marc de Bel, Brigitte Minne, Bart Koubaa en Marnix Speybroeck, dichters Frank De Crits, Paul Cox, Erwin Troost en Peter van der Wal, Jotiefans Nathalie David en Vanessa Vandenbroeck, cultuurmensen Koen Browaeys, Luc Denorme en René Lemarcq, en niet te vergeten Ingrid Weverbergh, Joties weduwe die ons initiatief al van bij de start ondersteunt.
Deelnemen kan vanaf vandaag tot gedichtendag op 26 januari 2012. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 12 mei 2012.
JTP2012_flyer2.jpg

13-12-2011

Lezing David Troch: “Poëzie, proza én theater: ik heb het allemaal nodig”

 ©Lodewijk Deleuwoensdag 21 december 2011
19 uur
lezing door
David Troch


David Troch (Bonheiden 1977) heeft wel eens een hekel aan hoofdletters; won o.a. de 'Gerard Vermeersch-prijs' voor monologen en de 'Jules van Campenthoutprijs' voor poëzie; bracht o.a. 'laat[avond]taal' op papier en 'Een doosje dolle dialogen' op podiumplanken; werkte lange tijd mee aan 'Meander', was redactielid van 'Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift' en stond aan de wieg van het nieuwe literaire initiatief 'Kluger Hans'. Momenteel is hij 'Ambassadeur van de Poëzie van de stad Gent'.
(Bron: Stichting Lezen)
 
Studio (verdieping -1 )
cultuurcentrum De Werf - Molenstraat 51 - 9300 Aalst
Inkom: 5 ,- EUR


“Poëzie, proza én theater: ik heb het allemaal nodig”

David Troch heeft op zijn vierendertigste al heel wat bereikt. Literaire prijzen, dichtbundels, (ultra)kortverhalen, theater en poetry slams: de jonge auteur heeft van zowat alles geproefd. Een gesprek over een poëtisch huwelijk, frustraties en hoofdletters.

Er zijn van die schrijvers die als kind al verkondigen dat ze maar één ding willen, later. Schrijver worden. Dat geldt alvast niet voor David Troch (Bonheiden, 1977). “Nee, de liefde voor taal en literatuur is me zeker niet met de paplepel ingegeven,” vertelt de jonge schrijver ons aan de telefoon. “Al heb ik wel altijd graag gelezen. Ik herinner me bijvoorbeeld de klassieker Kruistocht in spijkerbroek. En rond m’n 16e verslònd ik het werk van Agatha Christie. Nog later heb ik me op de Russische klassiekers gestort.”

Troch koos voor een studie communicatiebeheer en werkte even als eindredacteur bij de krant Gazet van Antwerpen. Elf jaar geleden ging hij aan de slag bij het communicatiebureau Global Image in Deurne. Maar de schrijfmicrobe kreeg hem al snel te pakken. In 2002 – Troch was toen nog maar 25 – verscheen zijn eerste bundel ‘ultrakortverhalen’, Tot de sterren gericht. Die waren voor hem de ideale manier om zijn thema’s en stijl te ontwikkelen, vertelt hij zelf. “Die ultrakortverhalen zijn vooral goede oefeningen. Een mens heeft – zeker als-ie voltijds werkt – niet zoveel tijd voor lange verhalen. En bovendien mailde ik ze rond naar iedereen die geïnteresseerd was: dan is het ook fijn dat ze niet té lang zijn.”

Kruisbestuiving

Maar David Troch bleek al snel méér in z’n mars te hebben. In 2003 verscheen zijn eerste dichtbundel: Liefde is een stinkdier, maar de geur went wel. En ook in de theaterwereld is hij al een belangrijke waarde. Heeft de schrijver dan ook een voorkeur voor één bepaald genre? “Nee, ik heb ze alledrie nodig. Meer nog, er ontstaat zelfs een kruisbestuiving tussen de drie disciplines, de ene komt de andere alleen maar ten goede. Poëtische beelden zijn bijvoorbeeld ook geschikt voor proza, net als dialogen – die dan weer typisch ‘theatermateriaal’ zijn.” Maar zijn eigen stijl omschrijven, daar waagt Troch zich niet aan. “Laat dat maar aan de recensenten over. Ik ben niet zo’n typische academicus die veel nadenkt over de dingen, ik schrijf maar wat.”

Die recensenten zijn in ieder geval vol lof over de jonge auteur. (zie recensies) Hij kaapte al tal van literaire prijzen binnen (zoals de Jules van Campenhoutprijs voor poëzie) en publiceerde ook in heel wat literaire tijdschriften, zoals Het Liegend Konijn, Poëziekrant, De Brakke Hond, Deus Ex Machina én in de Amerikaanse bloemlezing A Generation Defining Itself. Troch was daarnaast redactielid van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift en stond mee aan de wieg van Kluger Hans.

Literaire ping-pong

Wie misschien òòk een beeld kan schetsen van Davids stijl, is Sylvie Marie. Poëzieliefhebbers kennen haar misschien als huisdichteres van Humo, of van haar recente bundel Toen je me ten huwelijk vroeg. En die ‘je’, dàt is David Troch. De twee stapten in april 2010 in het huwelijksbootje. Als we hem vragen hoé dat voelt, een schrijverskoppel zijn, antwoordt David laconiek. “Sylvie zit op dit moment tegenover me te schrijven. We werken vaak samen, al doen we elk ons eigen ding. We hebben ook een heel aparte stijl. Maar Sylvie en ik zijn wel elkaars eerste lezer, we geven feedback. Je kan het omschrijven als literaire ping-pong. Soms vloek ik wel als zij al een heel gedicht heeft geschreven, terwijl ik nog geen letter op papier heb. Maar concurrenten zijn we zeker niet. We steken elkaar aan.”

Ook Sylvie Marie beseft hoe bijzonder hun situatie is. “Twee dichters in één huishouden, dat betekent zowel competitie als stimulans,” zei ze in een eerder interview. “Ik kan me geen leven voorstellen met een partner die niet dicht. Het voordeel is dat ik meteen feedback krijg op mijn werk, dat ik mijn poëzie niet moet beginnen uitleggen en dat David het compleet snapt als ik zeg dat ik me wil afzonderen om te schrijven.”

Poetry slam

Vijf jaar geleden haalde David de finale van het Nederlandse kampioenschap poetry slam. Dat is een hippe vorm van poëzie waarbij de dichters het publiek en de jury op drie minuten moeten overtuigen met een selectie uit eigen werk. De deelnemer die de meeste rondes ‘overleeft’, wint. Intussen is Troch gestopt met die poëtische competities. “Als je vaak aan zulke wedstrijden deelneemt, begin je na verloop van tijd in herhaling te vallen. Ik bracht vaak dezelfde gedichten en ik kon mijn nieuwe werk niet uittesten, wat frustrerend werk. Al treed ik wel nog altijd graag op.” Dat mag hij ook geregeld doen als poëzie-ambassadeur van de stad Gent. Die titel verdiende hij met het gedicht verzoek, dat hij nu laat vertalen in zoveel mogelijk talen die in zijn stad worden gesproken. De teller staat intussen op tien talen en evenveel ronkende titels (van bitte tot humilde adoquín que soy…).

Wie een kijkje neemt op zijn website, leest dat David Troch een hekel heeft aan hoofdletters. Dat heeft toch een woordje uitleg nodig. “Die afkeer geldt vooral voor mijn poëzie. Daar krijgt geen enkel woord een hoofdletter. Elk woord, elke letter van een gedicht is gelijkwaardig. Hoofdletters verstoren die gelijkheid.” Dat is alvast een bruikbare tip voor literaire creatievelingen. Maar David wil nòg wel wat advies kwijt. “Je moet vooral veel lezen, dat spreekt voor zich. Het is altijd leuk om teksten te vinden en te beseffen dat je die eigenlijk zelf had willen schrijven. Als dat gebeurt, moet je die teksten analyseren: waaròm zijn ze zo sterk? En durf in je eigen werk ook te schrappen en opnieuw te beginnen, wees altijd kritisch voor jezelf!”

Meer info? davidtroch.wordpress.com 

Interview: Stefanie Van den Broeck
 

01-12-2011

Boektrailers bij de BoekfactoryBoekfactory is de nummer één specialist in boekmarketing:

"In nauw teamverband met gekwalificeerde camera mensen en motion graphic designers werken wij samen om de verahaallijn van een boek optimaal te visualiseren. Onze boektrailers zijn te kenmerken als modern, snel en efficiënt. Afhankelijk van het door u gekozen concept, is uw boektrailer binnen een week of zelfs binnen twee dagen online! Heeft u een goed boek? Wij vertalen het naar een wervende video! Wat maken wij? Wij maken boektrailers, korte video's / animaties waarin we de sfeer van een boek proberen weer te geven, zonder te verklappen waar het boek precies over gaat. In overleg met de opdrachtgever wordt gekozen voor een concept en komt de boektrailer tot stand. De trailer dient als promotie van een boek en kan allround ingezet worden via sociale media. Naast de filmische trailers, produceren wij ook imageteasers en animaties."

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...