26-12-11

Schrijfwedstrijd "Het Mooiste Testament"

Wedstrijdbepalingen

Artikel 1: Instelling
VZW TESTAMENT.BE organiseert een schrijfwedstrijd in het kader van haar campagne “testament.be” met als onderwerp ‘Het Mooiste Testament‘.

Artikel 2: Organisatie
Het organisatiecomité bestaat uit: Paula Sémer als voorzitter; één afgevaardigden van vzw testament.be; één afgevaardigde van Delta Lloyd; één afgevaardigde van de beleidsgroep testament.be; drie juryleden. e-mail: info@hetmooistetestament.be

Artikel 3: Aard van het werk
Elk Nederlandstalig verhaal met betrekking tot het onderwerp ‘Het Mooiste Testament‘ dat maximaal 1.500 woorden telt komt in aanmerking.

Artikel 4: Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen – met uitzondering van de personeelsleden van vzw testament.be en Delta Lloyd – kan deelnemen aan deze wedstrijd. Iedere deelnemer mag slechts 1 tekst toesturen. Deelnemende teksten mogen niet eerder zijn gepubliceerd, noch op papier, noch op internet of enig ander medium. De organisator is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen verhalen. Ingezonden werken worden niet terugbezorgd. Deelname aan deze wedstrijd is gratis. De deelnemer dient de auteursrechten van het ingeleverde werk te bezitten en dient de organisatie te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. Door het insturen van zijn/haar werk verklaart de auteur zich akkoord met de wedstrijdbepalingen.
De bijdrage moet worden toegestuurd vóór 15 april 2012, ofwel per verzending per post naar testament.be - Huidevettersstraat 58-62 - 1000 Brussel of per mail info@hetmooistetestament.be
De inzending moet bestaan uit: schutblad (wordt niet bezorgd aan jury) met de gegevens van de deelnemer: naam – pseudoniem – leeftijd - titel verhaal - adres – telefoonnummer - e-mailadres. tekst zelf

Artikel 5: Publicatie
Uit de ingezonden teksten worden 5 genomineerden geselecteerd = shortlist. Maandelijks wordt vanaf juni 2012 één genomineerde van de shortlist bekendgemaakt via diverse media (o.a. geschreven pers en audiovisuele media). De genomineerde wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De deelnemers verlenen aan de organisatoren het reproductierecht. De organisatoren moeten hiervoor geen vergoeding betalen aan de auteurs. De organisatoren mogen de teksten gebruiken in het kader van de campagne (geschreven en audiovisuele pers).

Artikel 6: Prijzen
Er wordt 1 prijs uitgereikt: de Delta Lloyd-prijs van 5000 euro.

Artikel 7: Betwistingen
Alle betwistingen in verband met deze organisatie, waarvoor dit reglement geen uitsluitsel biedt, worden beslecht door het organisatiecomité. Tegen de beslissingen van dit comité is geen verhaal mogelijk.

Geen opmerkingen:

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...