24-04-2012

Boontjesprijzen voor Column en BlogBoontjesprijs voor blog
Aalst is trots op Louis Paul Boon. Omdat hij een schrijver was die over alles kon schrijven en dat ook elke dag deed. Leefde hij nu, dan was een blog misschien wel iets voor hem.
Ben jij vlot van pen (of van toetsenbord) en schrik je er niet voor terug om je schrijfsels te laten zien? Heb je al een blog en ben je er best trots op? De Stad Aalst en het Dirk Martenscomité belonen de beste jonge blogger met een geldprijs van 2.000 euro.
Je stuurt vóór 1 augustus 2012 een mail naar boontjesblog@aalst.be
In de mail stuur je de link naar je blog en een printscreen van het moment van je inzending. De laatste drie posts op het moment van inzending worden door de jury bekeken.
Vergeet ook je persoonlijke gegevens niet te vermelden (naam, voornaam, adres, telefoon/gsm en rijksregisternummer). Enkel wie jonger is dan 25 kan deelnemen.

Boontjesprijs voor column
De column is het proza van elke dag. Proza dat dicht bij de mensen staat, ergens tussen de actualiteit en het ontbijt in.
Negentien jaar lang drukte het dagblad ‘Vooruit’ een stukje af van ‘Boontje’, het literaire alter ego van Louis Paul Boon. De meest uiteenlopende onderwerpen passeerden hierin de revue.
Als eerbetoon aan Boon en zijn Boontjes belonen de Stad Aalst en het Dirk Martenscomité een columnist met een geldprijs van 4.000 euro.
Columnisten kunnen een niet eerder gepubliceerde column inzenden vóór 1 augustus 2012.

Wablieft boeken en leeskringen voor "duidelijke taal" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldboekendag 23 april: leeskringen met Wablieft

Wereldboekendag 23 april: leeskringen met Wablieft

Op 23 april stonden boeken centraal in de hele wereld. Ook bij Wablieft. Tijdens een persconferentie ging schrijfster Diane De Keyzer in gesprek met Wablieft-lezers. Wablieft gaf meer uitleg over het project leeskringen, dat de afgelopen maanden in heel Vlaanderen en Brussel laaggeletterde volwassen lezers in contact bracht met boeken en met auteurs. Stof genoeg voor een fijne conferentie. lees meer...

De nieuwe Opvoedingskrant komt eraan

Tijdens de Opvoedingsweek van 16 tot en met 23 mei 2012 lanceren Wablieft en Kind en Gezin opnieuw de 'Duidelijkste krant over opvoeden': een Wablieft-krant... lees meer...

Hoe bereik je jongeren? Wablieft helpt!

Hoe bereik je jongeren met de juiste informatie? Buig je samen met andere collega's uit de jeugdsector over die vraag op 26 april. Dan organiseert... lees meer...

 

21-04-2012

De Grote SpreekBonen Quiz: Zeg het met een Boontje!
In twee fotomontages werd op cryptische en redelijk idiote wijze "een Boon of een Boontje verwerkt in een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking". Mail het "verboonde" spreekwoord, het gezegde of de uitdrukking naar boontjeskwis@inter-actief.be en de eerste die ons een juist antwoord bezorgt, wint een vrijkaart voor Boon-Aparté, het verteltheater van en met Patrick Bernauw en Freek Neirynck, op 17, 19 en 21 juli in de Parnassus, Gent!(DE TWEE VERBOONDE SPREEKWOORDEN WERDEN ONDERTUSSEN GEVONDEN DOOR CHRIS VERHELST EN MARIJKE SULTANA BECHAN. WIL JE DE SPREEKBONEN QUIZ ZELF NOG SPELEN, DAN VIND JE HIER DE OPLOSSINGEN.)


  BoonApartival: 

Gentse Feesten Festival

"in de geest van Louis Paul Boon"17-04-2012

Wedstrijd voor het schrijven van het Loflijkste LofdichtVzw de Scriptomanen organiseert een wedstrijd voor het schrijven van het mooiste "Lofdicht voor de Yzeren Keizer". Dit Lofdicht dient geïntegreerd te kunnen worden in de productie De Bende van de Boonaparten, een schelms muziek- en verteltheater dat deel uitmaakt van het Gentse Feesten Festival "in de geest van Louis Paul Boon", BoonApartival.
In De Bende van de Boonaparten wordt het verhaal verteld van een klein dorpje in Lagelande, waar de Yzeren Keizer de grootste kathedraal ter wereld wil bouwen. Zo is het dorpje ook aan zijn naam gekomen: “Kathedraalst”. Volkszanger Lodewijk Boonaparte heeft zich in zijn protestliederen altijd verzet tegen de megalomanie van de Yzeren Keizer, maar nu hij op honderdjarige leeftijd is overleden, wil die hem net hier bijzetten in een praalgraf. Door het symbool van verzet tegen zijn bewind te recupereren, hoopt de Yzeren Keizer alsnog de ontluikende revolutie tegen zijn Schrikbewind te bezweren... Een verre achterachterneef, Pé Boonaparte, organiseert het verzet en strijkt tijdens het grote jaarlijkse volksfeest neer in Ganda (ook bekend van de HAM), waar hij een bescheiden kerkje ontwijdt tot een heus “Hof van Mirakelen”. Samen met zijn “Bende van de Boonaparten” wil hij hun held op een passend artistieke en cultureel correcte wijze ten grave dragen, en zo het eeuwige leven geven… Meer info over de Yzeren Keizer en Kathedraalst: hier!


Eventuele gelijkenissen met bestaande personen en toestanden rond het evenement "Boon2012" in Aalst zijn overigens allerminst toevallig. BoonApartival wordt georganiseerd met de medewerking van Fernand Bernauw (audio opnames), Marc Borms (muziek), Compagnie de Ballade, Patrick Erauw, Geertrui Daem, Didi de Paris & het Vast Verbond van Losse Medewerkers, Kokejane, Freek Neirynck,  Hilde Nijs, William Peynsaert & het Artistiek Nest, Ben Schokkaert 't Muziek Herne, Yannick Van der Speeten, Anja Van Geert, Erik Vlaminck, Volks Comité Boon (’t Uilekot vzw) en de Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten Aalst).

Bij monde van Zijne Keizerlijke Hof & Lofdichter Pieter van het Zwarte Woud, tevens kroniekschrijver van de enige vrije en onafhankelijke Nieuwskroniek van Lagelande (al is hij beter bekend onder zijn bijnaam Quatongen) laat de Yzeren Keizer weten dat:

* Het  Lofdicht te Zijner Ere "Voldoende & Ook Onversneden Lof" dient te bevatten voor Zijn Persoon, Zijn Leven & Werk in het algemeen, en zijn levenswerk "Kathedraalst" in het bijzonder. Lofdichters die hetzij Onvoldoende, hetzij Versneden Lof  in hun Lofdicht hebben opgenomen, zullen - naar Keuze van de Keizer - voor de rest van hun leven in een vergeetput worden geworpen, onthoofd, op de brandstapel gezet of gevierendeeld. Zie de voorbeelden boven- en onderaan deze post.

* Lofdichten te Zijner Ere tot en met Vrijdag de Dertiende Juli van het Jaar Onzes Keizers 2012 naar het volgende emailadres kunnen worden gezonden: lofdicht@inter-actief.be, waarna ze door een volstrekt onafhankelijke jury onder voorzitterschap van de Yzeren Keizer en met als secretaris de Keizerlijke Hof & Lofdichter Pieter van het Zwarte Woud zal worden beoordeeld. Elke Lofdichter(es) mag met maximaal 13 Lofdichten mededingen. In de email dient hij/zij ook zijn/haar persoonsgegevens mede te delen, als daar zijn: voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, telefoonnummer.

* Geselecteerde Lofdichten ten gehore zullen worden gebracht voor een levend publiek tijdens de voorstellingen van De Bende van de Boonaparten op 15, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 juli in het Hof van Mirakelen. Tevens zullen geselecteerde Lofdichten eventueel  in boek- en/of postervorm aldaar & aldan worden verspreid, of op geanimeerde wijze virtueel & digitaal worden vertolkt door Compagnie de Ballade.

* Het Loflijkste Lofdicht zal worden bekend gemaakt, alweder voor een levend publiek, op 22 juli in het Hof van Mirakelen, alwaar het een Waardevol Boekenpakket te beurt zal vallen, ter beschikking gesteld door vzw de Scriptomanen; het zal vervolgens in boek-, kaarten- en/of postervorm worden verspreid en/of op geanimeerde wijze virtueel & digitaal vertolkt worden door Compagnie de Ballade.BoonApartival op de Gentse Feesten 
van 14 tot 22 juli, 

Alle info: 
  

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...