03-12-2019

Een seance met de geesten van het Kasteel van VerdoemenisHet Kasteel van Verdoemenis (Park Terlinden, Aalst) zou zijn naam te danken hebben aan een beruchte ketter die er ooit woonde, aan het nabijgelegen Galgenveld of de leprozerij die zich daar bevond… en/of aan de moord die hier gepleegd werd. De laatste eigenaar zou immers zijn vrouw vermoord hebben door haar met een grote nagel door haar voorhoofd vast te spijkeren aan de deur. Haar lichaam werd in de tuin begraven, maar jaren later groef hij haar ontvleesde schedel op en zette die op tafel, zodat hij ‘m dagelijks kon bekijken. Na zijn dood werd het landgoed te koop gesteld, maar er daagden geen kopers op. Het Kasteel Terlinden raakte in verval, het spookte in de ruïnes…


Patrick Bernauw en zijn schrijversklas van de Academie voor Podiumkunsten te Aalst organiseren nu een literair-wetenschappelijk paranormaal experiment. Zoals de spiritisten destijds in contact traden met de geestenwereld door o.a. het automatisch schrift in de praktijk te brengen, proberen zijn cursisten gene zijde te bereiken door de technieken van de “blackout poetry” (stiftgedichten) toe te passen. Op die manier hopen zij de geheimen van het Kasteel van Verdoemenis te ontsluieren. Een en ander zal gebeuren in het kader van een heuse seance… aan de Tafel van Elise!

Waar? De Tafel van Elise, Erembodegem-Dorp 39, 9320 Erembodegem
Wanneer? Zaterdag 1 februari, 19.30 uur. Toegang: 5 euro.
Reserveren? Noodzakelijk, want de plaatsen zijn ten zeerste beperkt:  info@detafelvanelise.be of 053 216266
De Oost-Vlaamsche Verboden Geschiedenis
Zwaar onweer vermorzelde mij
en gansch het kasteeltje was door den brand omsingeld.
De vuurgloed knetterde luid.
De menschen waren krankzinnig geworden,
maar gelukkig kwam Satan zelf.
Den schurk stormde zwierig binnen in dit vervloekt nest:
Laat branden wat brandt !
Onnoodig het lieve kind te koesteren.
Bemin dubbel innig geluk.


07-11-2019

14 december, 15 uur, Utopia Aalst: Herlinde Leyssens vertelt over haar historische roman Kongokorset

Zaterdag 14 december 2019, 15.00 uur: De historische roman Kongokorset, met Herlinde Leyssens

Zij komt, zij komt! Herlinde Leyssens komt op zaterdag 14 december om 15 u een lezing geven over haar boek “Kongokorset”. Dit in de prachtige bibliotheek Utopia in Aalst.

Het gaat over een jongedame Gabrielle Deman die rond 1900 in een artistiek Brussels milieu opgroeit. Ze verlooft zich met Albert Sillye, commandant van de Force Publique in Kongo-Vrijstaat en is vastbesloten om met hem mee te reizen als wetenschapper. Terwijl hij weg is voor een eerste expeditie, bereidt zij zich goed voor. Ze leert fotograferen en dieren opzetten. Fysiek traint ze zich door de lastige heuvels van Brussels op en af te fietsen.  In 1904 is het zover en zal ze als eerste Belgische vrouw door Kongo-Vrijstaat trekken. 

Het boek leest als een trein. Je wordt op een boeiende meegetrokken doorheen Brussel, Nice en Kongo van 120 jaar geleden. Je leert die wereld kennen door de ogen van een boeiende Gabrielle en de vele brieven tussen haar en haar kersverse man Sillye. Kongokorset is al aan zijn vijfde druk toe.Kongokorset - Herlinde Leyssens from Geert De Coninck on Vimeo.


Praktische info:

Organisatie: Academie voor Podiumkunsten Aalst, Muza vzw & de Storytellers
Adres: Utopia 1, 9300 Aalst. De festiviteiten gaan door in de Geuzenzaal, tenzij waar anders vermeld.
Email – contact, voorverkoop: storytellers@inter-actief.be 

In voorverkoop via een Storyteller, email of contact website: 4 EUR. 
Aan de kassa: 5 EUR.

Literatuur op Zaterdag wordt gesteund door:

24-09-2019

Literatuur op Zaterdag: 5 oktober, visuele poëzie met Sven StaelensDe Academie voor Podiumkunsten van Aalst startte in 2002 met een cursus literaire creatie, die sinds 2018 gewoon schrijven heet. Een schooljaar lang, gedurende twee uren op woensdagavond en op één zaterdagnamiddag in de maand, verdiepen de cursisten zich intensief in alles wat met creatief schrijven te maken heeft. Docent van dienst is auteur Patrick Bernauw. In 2018-2019 organiseerden zijn cursisten en ex-cursisten, verenigd onder de vlag van de Storytellers, voor het eerst vijf literaire namiddagen op zaterdag. Zowel gepubliceerde auteurs kwamen aan bod – onder hen: een paar veteranen van de cursus – als talentvolle literair creatieven die stonden te trappelen om hun werk aan het publiek te presenteren. Het eerste seizoen werd een groot succes, vandaar dat we graag verder gaan op het ingeslagen pad.

Praktische info:

Organisatie: Academie voor Podiumkunsten Aalst, Muza vzw & de Storytellers
Adres: Utopia 1, 9300 Aalst. De festiviteiten gaan door in de Geuzenzaal, tenzij waar anders vermeld.
Email – contact, voorverkoop: storytellers@inter-actief.be 

In voorverkoop via een Storyteller, email of contact website: 4 EUR. U kunt ook een abonnement nemen op de 5 Literaire Zaterdagen, voor 15 EUR. Dat maakt u tegelijk lid van de Storytellers. U wordt dan ook uitgenodigd voor onze andere Storyteller activiteiten: zaterdag 1 februari (toonmoment Utopiaweek), zaterdag 20 juni (voorstelling eindwerk Woord & Beeld).
Aan de kassa: 5 EUR.

Literatuur op Zaterdag wordt gesteund door:


Zaterdag 5 oktober 2019, 15.00 uur: Visuele poëzie & experimenteel creatief schrijven met Sven Staelens

Ons jaarproject en collectief eindwerk staan deze keer in het teken van ‘Woord & Beeld’. De dichter, essayist en performer Sven Staelens combineert beide als ‘visueel’ dichter. Zijn werk werd opgenomen in nationale en internationale tijdschriften, en hij nam deel aan groepstentoonstellingen in o.a. Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten. Hij is ook regelmatig op Vlaamse en Nederlandse poëziepodia te vinden en werkt samen met kunstenaars en muzikanten aan multidisciplinaire projecten. Wie laat zich samen met ons door hem inspireren?


Zaterdag 14 december 2019, 15.00 uur: De historische roman Kongokorset, met Herlinde Leyssens
Toen Herlinde Leyssens een huis met een oude koloniale ziel ging bewonen, kon ze de lokroep om een roman te schrijven niet meer negeren. In het Afrikamuseum van Tervuren, dat in het najaar van 2018 heropende, vond ze de dagboeken, liefdesbrieven en foto's van Gabrielle Deman. Begin 1900 trok zij als eerste blanke vrouw bij wijze van huwelijksreis te voet door Kongo-Vrijstaat. Op haar leven, verrijkt met de verbeelding en de ervaring van de auteur, is de roman Kongokorset gebaseerd.


Zaterdag 7 maart 2020, 15.00 uur: Nocturne voor Joachim, Magda De Wolf
Magda De Wolf schreef een aangrijpend boek over haar zoon Joachim Veldeman, die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid uit het leven stapte. Het is echter geen boek over ‘zelfdoding’ geworden, maar wel over de bijzondere kracht van een mooie jonge man… en zijn keerzijde. ‘Als het boek voor mensen een troost kan bieden, ben ik in mijn opzet geslaagd. Want ik word vervuld met het gevoel dat niets tevergeefs is, dat alles in het leven een bedoeling heeft.’ De boekvoorstelling wordt ondersteund door leerlingen woord, en door An Staels van de schrijversklas (tevens directeur patiëntenzorg PC Ariadne Lede). Zij maakte samen met Marc Borms een aantal liedjes rond het thema: zie verder.


Zaterdag 25 april 2020, 15.00 uur: dit is nog een... MYSTERY GUEST!
Zaterdag 9 mei 2020, 15.00 uur: Gewone mensen in een bijzondere wereld, An Staels
An Staels maakt deel uit van de schrijversklas, maar is tegelijk directeur patiëntenzorg van P.C. Ariadne, Lede. Zij schreef het boek Gewone mensen in een bijzondere wereld: vijfentwintig jaar ervaring binnen een psychiatrisch ziekenhuis, aan de hand van korte verhalen en anekdotes, waarin een warm menselijk beeld wordt geschetst van het leven zoals het is… ‘achter de muren’. An stelt haar boek aan ons voor, samen met muzikant-componist Marc Borms.  Met hem werkte zij immers ook het project [in]sane uit: een cd met liedjes, en een muziek- en verteltheaterprogramma, gebaseerd op haar boek. De schrijversklas verleent ook haar medewerking aan een podcast rond het project.

Zaterdag 20 juni 2020: de schrijversklas stelt het collectief eindwerk Woord & Beeld aan u voor, locatie en precieze aard van de manifestatie nog nader te bepalen.
  
14-05-2019

Sagen & Legenden uit het Denderland: boek en theatervoorstelling van de schrijfklas Academie voor Podiumkunsten Aalst


Geesten en duivels à volonté in deze verzameling literaire bewerkte volksvertellingen, gedichten, stiftgedichten, liedjes… en een toneelstukje. De doden zijn onrustig en zorgen voor beangstigende ontmoetingen, al kun je de Dood wel eens te slim af zijn. Tijdelijk dan.

In deze verhalen zwerven weerwolven rond en daarmee verwante kwelgeesten als Kludde; heksen komen soms ook tot ons in een feeërieke gedaante; tovenaars en framassons beschikken over merkwaardige toverboeken… en dan zijn er nog de sagen die expliciet verwijzen naar historische personen en feiten, zoals bijvoorbeeld Tist De Wrijver… Of zo af en toe een moderne stadssage, een 'urban legend'.

Zo trekt een bonte stoet sagen en legenden uit Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove aan ons voorbij, zowel in het boek als in de theatervoorstelling van de schrijfklas 2018/2019 van Patrick Bernauw, Academie voor Podiumkunsten, Aalst.

Aan dit project van de Aalsterse ‘Storytellers’ werkten mee: Patrick Bernauw (docent), Nele Bruynooghe, Wannes De Craene, Claire De Lombaert, Glenn Govaert, Wieland Heymans, Marc Lonneville, An Staels, Isabelle Tolleneer, Yoline Van De Keere en Veerle Van Vaerenbergh.Sagen en Legenden uit het Denderland werd voorgesteld met een gelijknamig vertel- en muziektheaterprogramma op 22 juni 2019, 15 uur, in de Geuzenzaal van Utopia, Aalst.


Storytellers Aalst
Sagen en legenden uit het Denderland
Collectief eindwerk van de schrijfklas van Patrick Bernauw, met werk van Nele Bruynooghe, Wannes De Craene, Claire De Lombaert, Glenn Govaert, Wieland Heymans, Marc Lonneville, An Staels, Isabelle Tolleneer, Yoline Van De Keere, Veerle Van Vaerenbergh.
€20,00 Paperback
Dit project kwam tot stand met de steun van 
de Erfgoedcel Denderland en de Vlaamse overheid:
02-05-2019

Van de Dikke Linde van Aaigem tot de Dood die in de Perenboom zat, in Iddergem


De schrijversklas van de Academie voor Podiumkunsten te Aalst stelt op 22 juni 2019 haar collectief eindwerk voor in de Geuzenzaal van Utopia, Aalst: SAGEN EN LEGENDEN UIT HET DENDERLAND (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede, Ninove). Eerder brachten zij het liedje over de "Gipenessen" al in het Stedelijk Museum Aalst, en "De Dikke Linde van Aaigem" aan de Tafel van Elise in Erembodegem. Hier kun je de live registraties horen, samen met een opname van "De Dood zat in de Perenboom" (Iddergem).


De Dikke Linde van Aaigem: tekst & vertelling An Staels - interviewer: Patrick Bernauw
De Gipenessen: tekst Veerle Van Vaerenbergh, muziek Wieland Heymans - vertolking: Veerle Van Vaerenbergh, Wieland Heymans en An Staels.
De Dood zat in de Perenboom (Iddergem): tekst Veerle Van Vaerenbergh - vertelling Patrick Bernauw.

19-04-2019

Literatuur op Zaterdag: een poëzienamiddag met de schrijversklas, 23 maart 2019.

Isabelle Tolleneer

Op 23 maart 2019 verzorgde de afdeling "creatief schrijven" van de Academie voor Podiumkunsten te Aalst in de Geuzenzaal van Utopia een poëzienamiddag in het kader van Literatuur op Zaterdag. Docent Patrick Bernauw legde een deel ervan live vast en vulde aan met enkele studio opnamen.
Isabelle Tolleneer

Het programma:
Rebels Hart (live) - tekst An Staels, naar Rebel Heart van First Aid Kit. Zang: An Staels & Veerle Van Vaerenbergh. Muziek: Eddy Peremans & Wieland Heymans.
Gedichten van en door Wannes De Craene (studio opname).
Mahomet (live) - tekst An Staels, muziek Wieland Heymans.  Zang: An Staels & Veerle Van Vaerenbergh. Muzikanten: Eddy Peremans & Wieland Heymans.
Gedichten van en door Nele Bruynooghe (live).
De Griet van 't Kruis (live) - tekst Veerle Van Vaerenbergh, muziek: traditional. Zang: An Staels & Veerle Van Vaerenbergh. Muzikanten: Eddy Peremans & Wieland Heymans.
Gedichten van Yoline Van De Keere (live).
Gippenessen (live) - tekst Veerle Van Vaerenbergh, muziek: Wieland Heymans. Zang: An Staels & Veerle Van Vaerenbergh. Muzikanten: Eddy Peremans & Wieland Heymans.
Gedichten van en door Isabelle Tolleneer (studio opname). 
Hitte - tekst An Staels, muziek Wieland Heymans. Zang: An Staels & Veerle Van Vaerenbergh. Muzikanten: Eddy Peremans & Wieland Heymans.

Isabelle Tolleneer
26-03-2019

Duivelse Verhalen uit het Denderland


De "schrijversklas" van Patrick Bernauw (Academie voor Podiumkunsten, Aalst) verzamelde voor hun project "Sagen en Legenden uit het Denderland" een aantal Duivelse Verhalen: Wannes De Craene en Marc Lonneville schreven en vertolken "De Duivel in de Boom" (Denderleeuw); Patrick Bernauw zette woorden op de muziek van Fernand Bernauw en zingt ook het lied "Isabel Danst"; Claire De Lombaert schreef "Koekeloereman" (Aalst), een verhaal dat wordt verteld door Willem Verheyden; en op een tekst van An Staels en muziek van Wieland Heymans zingen zij samen met Veerle Van Vaerenbergh "Mahomet" (Lede). Dit laatste lied werd live opgenomen tijdens een repetitie in het Stedelijk Museum 't Gasthuys te Aalst.


Meer "Sagen en Legenden uit het Denderland" worden gebracht door deze en andere vertolkers uit de schrijversklas op zondag 7 april om 19.30 uur aan de Tafel van Elise, Erembodegem-Dorp 39, Erembodegem. Wil jij meer te weten komen over de spoken en heksen uit het Denderland, de Kledden-mè-Vel, de Bloedkoesj, de Gippenessen en vele andere sterke verhalen…? Schrijf dan als de bliksem in op info@detafelvanelise.be of via 053 21 62 66. Reserveren is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt. Inkom : 6 euro!

27-02-2019

Literatuur op Zaterdag en in Utopia: met poëzie van de Schrijversklas & Slam Poetry van Tom Driesen

15.00 uur: Poëzie van de Schrijversklas

Poëtische liedjesteksten, op muziek gezet & gezongen door onze schrijvers... wij draaien er de hand niet voor om!... Visuele poëzie? Ook dat tamelijk onontgonnen gebied ontginnen wij graag. En natuurlijk schrijven deze schrijvers ook wel eens 'gewone' gedichten, die zij - met hun eigen stem! - voor u voordragen. Want wat zouden dichters zijn zonder een eigen stem?

Komt u dus kijken en luisteren naar liedjes van Wieland Heymans, An Staels, Veerle Van Vaerenbergh, (het Muzikaal Schrijversensemble)? visuele poëzie van Isabelle Tolleneer? Gewoon ongewone gedichten van Nele Bruynooghe, Wannes De Craene, Yoline Van De Keere?16.30 uur: Slam Poetry van Tom Driesen

Tom Driesen publiceerde recent de bundel Vaderhanden, maar heeft vooral een (ijzersterke) podiumreputatie in binnen- en buitenland, als slamdichter, en met gemiddeld 2 optredens per maand. Hoogtepunten: finale BK Slam 2016 en de halve finale NK Slam 2018. Tom was stadsdichter van Turnhout (2015-2016) en schreef een gedicht van 5 km op de voetpaden van zijn stad, maakte videogedichten, schreef en regisseerde theater en gaf workshops poetryslam aan senioren, voor scholen, in de Kunstbende, de gevangenis van Turnhout en het revalidatiecentrum Pulderbos.
Praktische info:

In voorverkoop via een Storyteller, email of contact website: 4 EUR voor 1 volledige Literaire Namiddag.  

Aan de kassa: 5 EUR voor 1 volledige Literaire Namiddag.
Email – contact, voorverkoop: storytellers@inter-actief.be


Of stort meteen 4 EUR op het rekeningnummer van de Storytellers:

IBAN BE40 3631 7859 8763

De festiviteiten gaan door in de Geuzenzaal van Utopia - Utopia 1, Aalst.
Organisatie: Muza vzw & de Storytellers. Met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

05-02-2019

Sagen en legenden uit het Denderland, 20 februari 20 uur, stedelijk museum Aalst


De Academie voor Podiumkunsten Aalst organiseert opnieuw een Utopiaweek, met tal van optredens en activiteiten. De schrijversklas van Patrick Bernauw neemt hier ook aan deel met een voorsmaakje van haar collectief eindwerk, Sagen en legenden uit het Denderland

Wij gingen aan de slag met de sagen en legenden uit het Land van Aalst, en daar kwamen sterke verhalen van, over een Bloedkoesj bijvoorbeeld, maar ook liedjes over Gippenessen of een Mahomet... en de Koekeloereman werd in samenwerking met docent poppen- en figurentheater Willem Verheyden zelfs omgewerkt tot... jawel!

Woensdag 20 februari om 20 uur, Stedelijk Museum ’t Gasthuys, Oude Vismarkt 13, Aalst.   

Academie voor Podiumkunsten, Utopia 1  9300 Aalst   053 72 37 52    academiepodiumkunsten@aalst.be   www.apkaalst.be
INFOdag     zondag 28 april 13 – 17 uur
Tickets te verkrijgen in het secretariaat of aan de ingang van de zaal. Gratis voor leerlingen Academie en jonger dan 12 jaar.
Dank aan Muza vzw en vzw De LuchtBrug, onmisbaar voor de werking van onze Academie.
W o e n s d a g   2 0   f e b r u a r i   ‘ 1 9

Scènes uit favoriete films of series
De leerlingen kiezen uit hun favoriete film of serie, hun favoriete scène en zetten deze op scène met hun medeleerlingen.
Ø  Woensdag 20 februari om 13 uur   UTOPIA: lokaal N.1.14    Toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen theater van Yves De Pauw

Uit het absurde leven gegrepen
De leerlingen kiezen hun favoriete spelscènes waarmee we sinds begin dit schooljaar aan de slag gegaan zijn en transformeren op nog geen twee meter van uw stoel in de bonte verzameling van personages die erin voorkomen.
Ø  Woensdag 20 februari om 14 uur   UTOPIA: lokaal N.1.14   Toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen dramastudio van Yves De Pauw

Woord -Streep-Muziek
Leerlingen woord gaan aan de slag met bekende en minder bekende stukken tekst. Zij doen dit alleen of in samenwerking met de leerlingen gitaar.
Ø  Woensdag 20 februari om 16 uur   UTOPIA: lokaal N.1.14   Toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen woord (woordlab, storytelling, verteltheater stemregie) van Davy Scheerlinck en gitaar van Ruth Verberckmoes
Clavier Plié
Trippelende staccato’s, schuifelende portato’s, springlevende akkoorden, en meanderende melodieën... als de pianist aan huis is, dansen de kind’ren rond de piano.
Leerlingen dans-initiatie uit de klas van Flore Coffyn debuteren voor u, begeleid door de leerlingen piano uit de klas van Jeroen Thomas. Dat beloven beweeglijke klanken te worden! Pleeg een spreidstand in uw planning en wees erbij! U (spa)gaat toch ook?
Ø  Woensdag 20 februari om 16 en 17 uur   UTOPIA: Geuzen   Toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen dansinitiatie van Flore Coffyn en piano van Jeroen Thomas

Waar snaar? Daar!
Een goede schiftingsvraag voor een utopische tombola zou kunnen zijn: “hoeveel snaren zijn er aanwezig in dit gebouw op woensdagnamiddag?”. Er komt alleszins een aardig veelvoud van 6 bij wanneer de gitaristen het podium betreden. Zij brengen een selectie muziek van de laatste 500 jaar en doen een extra buiging voor de winnaar van de schiftingsvraag. Goed tellen is de boodschap!
Ø  Woensdag 20 februari om 17.30 uur   UTOPIA: N.1.14   Toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen gitaar van Wido Uvin

Toonmoment De Spaanse Herenkous 2.0
Toonmoment voor de voorstelling van ‘De Spaanse Herenkous 2.0’ op 24 maart 2019 in de Sint-Pauluskerk. De voorstelling is een vervolg op het gezongen liefdesverhaal ‘De Spaanse Herenkous’ uit 2017. Het wordt nu een gezongen huwelijksreis!
Ø  UTOPIA: eerste verdieping
Ø  Leerlingen MCV van Sarah Pauwels, Liesl Stevens, Ken Jordens, Annemie De Smedt, Hilde Van der Biest/interim Geert Vanden Broeck

SMORGASBORD
Een concert met bekende pianowerken van o.a. Haydn, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Brahms en Chopin, filmmuziek van Morricone en hedendaagse saxofoon- en klarinetmuziek.
Ø  Woensdag 20 februari om 18 uur   UTOPIA: Geuzen   Toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen klarinet en saxofoon van Angélique Steenhaut en piano van Elena Ivanova en groepsmusiceren van Julia Alenkina.

Trommelgedrum
Het prachtige slagwerklokaal in Utopia is het gedroomde decor voor leerlingen met ritme in hun lijf.
Ø  Woensdag 20 februari om 18 uur   UTOPIA: N.1.4   Vrije bijdrage
Ø  Leerlingen slagwerk van Karel Van Marcke en Stijn CoolsClavier Expliqué
Ella Michiels en Jeroen Thomas weten als geen ander dat woord en piano fantastisch combineert. De leerlingen piano van Jeroen staan klaar om vanavond het beste van zichzelf te geven. Ze worden in de kijker gezet door de presentatrices uit de klas ‘spreken en presenteren’ van Ella.
Ø  Woensdag 20 februari om 19 uur   UTOPIA: N.0.15   Toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen ‘spreken en presenteren’ van Ella Michiels en piano van Jeroen Thomas

Utapia
Het Utopiacafé zet zijn deuren open voor onze volwassen leerlingen. Wij zorgen voor de muziek en zij voor de hapjes. Een gezellig en publieksvrij volwassenenconcert waar we nog lang over gaan napraten.
Ø  Woensdag 20 februari om 20 uur   UTOPIA: utopiacafé   Inschrijven via de leerkracht
Ø  Leerlingen van Angélique Steenhaut, Lien Van Steendam, Karin Straetmans, Evgeny Suvorkin, Siegfried Van Schuylenbergh, Saskia Van Keer, Diederik De Roeck, Cendy De Bock, Bart De Kegel en Ruth VerberckmoesUtopia wijkt uit naar  ……                                                  Stedelijk Museum ’t Gasthuys, Oude Vismarkt 13

Pannenkoekenconcert
Onze jongste leerlingen van de Academie zetten hun eerste stapjes op het podium. Een leerling die sinds september piano of hobo speelt, topgitaristen en –saxofonisten in spe, allemaal zetten ze hun beste beentje voor tijdens dit Mini-concert. Met een maxi-pannenkoek en chocolademelk als feestelijke beloning achteraf!
Ø  woensdag 20 februari om 14 uur   - stedelijk museum ’t Gasthuys   toegangsprijs 2 euro
Ø  leerlingen van Angélique Steenhaut, Karel Van Marcke, Saskia van Herzeele, Ineke Craeghs, Wido Uvin en Ruth Verberckmoes

Gevoelige snaar
Uw uurtje strijkersmuziek.
De cellist Widlund vertelde me dat er in dit instrument iets huist - een stem, een al heel oude stem waarnaar je zoekt als je speelt en die je herkent als je haar vindt. (Rutger Kopland)
Ø  Woensdag 20 februari om 18 uur    stedelijk museum ’t Gasthuys   toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen van Catharina Leijnse en Mieke De Lauré
Sagen en Legenden uit het Denderland
De schrijversklas ging aan de slag met sagen en legenden uit het Land van Aalst. Daar kwamen sterke verhalen van, maar ook liedjes over Gippenessen of een Mahomet. En de Koekeloereman werd door de poppen- en figurentheaterklas omgewerkt tot… jawel!
Ø  Woensdag 20 februari om 20 uur   stedelijk museum ’t Gasthuys   toegangsprijs 2 euro
Ø  Leerlingen van Patrick Bernauw en Willem Verheyden

Utopia wijkt uit naar ……..                                                                                            Wattopia (te Herzele)

UT
Ga op reis naar het land van Ut met de initiatieklassen muziek en woord.
Ø  Woensdag 20 februari om 14 uur
Ø  Wattenfabriek, Mediabox (Solleveld te Herzele)  
Ø  Leerlingen van Katrien Van der Biest en Elke Borremans
Nog voller van smaak.
Nu één waanzinnige supermarktvoorstelling gratis!
Ø  Woensdag 20 februari om 16 uur
Ø  Wattenfabriek, Mediabox (Solleveld te Herzele)  
Ø  Leerlingen van Katrien Van der Biest
€ 19,95
Winkel, winkelkar, winkeldief, winkelbediende, winkelstraat, winkel.
Ø  Woensdag 20 februari om 18 uur
Ø  Wattenfabriek, Mediabox (Solleveld te Herzele)  
Ø  Leerlingen van Katrien Van der Biest
Chocolade is vies
Een wervelende voorstelling over vriendschap en gezondheid. Proost!
Ø  Woensdag 20 februari om 20 uur  
Ø  Wattenfabriek, Mediabox (Solleveld te Herzele)  

Ø  Leerlingen van Katrien Van der Biest 

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...