Literatuur op Zaterdag: 5 oktober, visuele poëzie met Sven StaelensDe Academie voor Podiumkunsten van Aalst startte in 2002 met een cursus literaire creatie, die sinds 2018 gewoon schrijven heet. Een schooljaar lang, gedurende twee uren op woensdagavond en op één zaterdagnamiddag in de maand, verdiepen de cursisten zich intensief in alles wat met creatief schrijven te maken heeft. Docent van dienst is auteur Patrick Bernauw. In 2018-2019 organiseerden zijn cursisten en ex-cursisten, verenigd onder de vlag van de Storytellers, voor het eerst vijf literaire namiddagen op zaterdag. Zowel gepubliceerde auteurs kwamen aan bod – onder hen: een paar veteranen van de cursus – als talentvolle literair creatieven die stonden te trappelen om hun werk aan het publiek te presenteren. Het eerste seizoen werd een groot succes, vandaar dat we graag verder gaan op het ingeslagen pad.

Praktische info:

Organisatie: Academie voor Podiumkunsten Aalst, Muza vzw & de Storytellers
Adres: Utopia 1, 9300 Aalst. De festiviteiten gaan door in de Geuzenzaal, tenzij waar anders vermeld.
Email – contact, voorverkoop: storytellers@inter-actief.be 

In voorverkoop via een Storyteller, email of contact website: 4 EUR. U kunt ook een abonnement nemen op de 5 Literaire Zaterdagen, voor 15 EUR. Dat maakt u tegelijk lid van de Storytellers. U wordt dan ook uitgenodigd voor onze andere Storyteller activiteiten: zaterdag 1 februari (toonmoment Utopiaweek), zaterdag 20 juni (voorstelling eindwerk Woord & Beeld).
Aan de kassa: 5 EUR.

Literatuur op Zaterdag wordt gesteund door:


Zaterdag 5 oktober 2019, 15.00 uur: Visuele poëzie & experimenteel creatief schrijven met Sven Staelens

Ons jaarproject en collectief eindwerk staan deze keer in het teken van ‘Woord & Beeld’. De dichter, essayist en performer Sven Staelens combineert beide als ‘visueel’ dichter. Zijn werk werd opgenomen in nationale en internationale tijdschriften, en hij nam deel aan groepstentoonstellingen in o.a. Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten. Hij is ook regelmatig op Vlaamse en Nederlandse poëziepodia te vinden en werkt samen met kunstenaars en muzikanten aan multidisciplinaire projecten. Wie laat zich samen met ons door hem inspireren?


Zaterdag 14 december 2019, 15.00 uur: De historische roman Kongokorset, met Herlinde Leyssens
Toen Herlinde Leyssens een huis met een oude koloniale ziel ging bewonen, kon ze de lokroep om een roman te schrijven niet meer negeren. In het Afrikamuseum van Tervuren, dat in het najaar van 2018 heropende, vond ze de dagboeken, liefdesbrieven en foto's van Gabrielle Deman. Begin 1900 trok zij als eerste blanke vrouw bij wijze van huwelijksreis te voet door Kongo-Vrijstaat. Op haar leven, verrijkt met de verbeelding en de ervaring van de auteur, is de roman Kongokorset gebaseerd.


Zaterdag 7 maart 2020, 15.00 uur: Nocturne voor Joachim, Magda De Wolf
Magda De Wolf schreef een aangrijpend boek over haar zoon Joachim Veldeman, die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid uit het leven stapte. Het is echter geen boek over ‘zelfdoding’ geworden, maar wel over de bijzondere kracht van een mooie jonge man… en zijn keerzijde. ‘Als het boek voor mensen een troost kan bieden, ben ik in mijn opzet geslaagd. Want ik word vervuld met het gevoel dat niets tevergeefs is, dat alles in het leven een bedoeling heeft.’ De boekvoorstelling wordt ondersteund door leerlingen woord, en door An Staels van de schrijversklas (tevens directeur patiëntenzorg PC Ariadne Lede). Zij maakte samen met Marc Borms een aantal liedjes rond het thema: zie verder.


Zaterdag 25 april 2020, 15.00 uur: dit is nog een... MYSTERY GUEST!
Zaterdag 9 mei 2020, 15.00 uur: Gewone mensen in een bijzondere wereld, An Staels
An Staels maakt deel uit van de schrijversklas, maar is tegelijk directeur patiëntenzorg van P.C. Ariadne, Lede. Zij schreef het boek Gewone mensen in een bijzondere wereld: vijfentwintig jaar ervaring binnen een psychiatrisch ziekenhuis, aan de hand van korte verhalen en anekdotes, waarin een warm menselijk beeld wordt geschetst van het leven zoals het is… ‘achter de muren’. An stelt haar boek aan ons voor, samen met muzikant-componist Marc Borms.  Met hem werkte zij immers ook het project [in]sane uit: een cd met liedjes, en een muziek- en verteltheaterprogramma, gebaseerd op haar boek. De schrijversklas verleent ook haar medewerking aan een podcast rond het project.

Zaterdag 20 juni 2020: de schrijversklas stelt het collectief eindwerk Woord & Beeld aan u voor, locatie en precieze aard van de manifestatie nog nader te bepalen.
  
Reacties