Poëzierapport: "Sylvia" - Lies Van Gasse
POËTISCHE STRIP OF VERSTRIPTE POËZIE

Rond 2003 bracht Uitgeverij Atlas gedichten in stripvorm uit. Met stripversies van bekende dichters als Baudelaire, Slauerhoff en Hugo hoopten ze om jongeren te laten kennismaken met poëzie. De term graphic poetry deed zijn intrede in ons taalgebied en werd onder de vleugels genomen van de graphic novel. Een striproman of beeldroman (de vertaling van het Engelse graphic novel) is een stripverhaal dat uitgegeven wordt in boekvorm, met uitgebreide en ingewikkelde verhaallijnen, gewoonlijk bedoeld voor volwassenen. Dergelijke stripromans zijn meestal luxueuzer afgewerkt dan gewone stripverhalen en tellen meestal meer dan de 48 of 64 bladzijden van het stripverhaal. Het bekendste voorbeeld van dergelijk beeldromans is MAUS van Art Spiegelman.


Daar waar het stripverhaal in de meeste landen als ontspannende, inferieure lectuur beschouwd wordt, heeft de beeldroman zich op korte tijd als kunstvorm in de kijker gewerkt.
Beeldpoëzie staat in deze contreien echter nog in haar kinderschoenen. Terwijl Engelstalige beeldpoëzie een vaste plaats verworven heeft op internet, worden in Vlaanderen en Nederland de eerste voorzichtige pasjes in deze richting gezet.
Lees er alles over op Poëzierapport

Reacties