24-09-2010

16de Poëziewedstrijd van de Stad Izegem

De Cultuurdienst van de Stad Izegem organiseert in 2010 voor de 16de maal, de Poëziewedstrijd.

Met deze wedstrijd wil de Stad de kans geven aan alle creatieve geesten om hun (ge)dichtentalent te verzilveren. Kandidaten dienen 3 verschillende gedichten in het Nederlands in te zenden, gericht aan de Cultuurdienst van de Stad Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem.

Inschrijven kan tot 22 december 2010.

Interesse? Contacteer de Izegemse Cultuurdienst op 051/337 367 (Nele) of 051/337 310 (Tom).

Mailen kan ook op: poëziewedstrijd@izegem.be

REGLEMENT POEZIEWEDSTRIJD


1. De Cultuurdienst van de stad Izegem, organiseert in 2010 met medewerking van het Stadsbestuur Izegem de 16de poëziewedstrijd. De openbare prijsuitreiking wordt gekoppeld aan de Gedichtendag.

2. Opmaak: iedere deelnemer moet drie gedichten inzenden, telkens in vijfvoud getikt op formaat DIN A4 en niet geniet aan elkaar.

3. Verzending: de drie gedichten moeten onder gesloten omslag, gestuurd worden naar: 16de poëziewedstrijd, Cultuurdienst stad Izegem, Nele Descheemaeker, Stadhuis, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. Inzenden voor 22 december 2010.

Alleen gedichten in het Nederlands komen in aanmerking.

Onder ieder gedicht een kernspreuk of schuilnaam. Binnen deze omslag een fiche met kernspreuk of schuilnaam, echte naam, adres, geboortedatum en eventueel telefoonnummer.

4. Alleen niet-uitgegeven gedichten mogen ingestuurd worden. Vroeger bekroonde gedichten worden niet aanvaard.

5. De onderwerpen zijn vrij te kiezen.

6. Prijzen: De prijs van de stad Izegem is voor de beste deelnemer en bedraagt € 1000. Aan de beste jongere (is nog geen 18 jaar op datum van de proclamatie, wordt een prijs toegekend ter waarde van € 250). De twee prijzen zijn, indien dit zich zou voordoen, cumuleerbaar.

7. Briefwisseling: de laureaat wordt persoonlijk verwittigd. Er wordt geen bijkomende briefwisseling gevoerd, noch terugzending van gedichten.

8. Prijsuitreiking: er zullen bekroonde en enkele niet-bekroonde gedichten voorgedragen worden. Er is een publicatie van een bundel met geselecteerde gedichten én het winnend gedicht zal aangebracht worden op een blinde muur in de stad Izegem. Deze publicaties zijn zonder vergoeding. De bundel wordt gratis uitgedeeld tijdens de prijsuitreiking. Alle deelnemers worden uitgenodigd naar de prijsuitreiking.

9. De leden van de jury, de organisatoren, alsook de inwonenden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

 

Geen opmerkingen:

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...