01-09-2010

Festina Lente Poezieslag


De Festina Lente Poëzieslag bestaat sinds 1998 en is destijds opgericht door Felix von Schmidt en Gerard Beentjes met als doel een Nederlandse variant van de Amerikaanse poetry slam op te richten. De poëzieslag is een Nederlandstalige poëziewedstrijd waarin dichters door een jury beoordeeld worden op gedichten en voordracht.
Jarenlang zat Simon Vinkenoog (1928 - 2009) als bevlogen luisteraar de jury voor. Het kan geen toeval zijn geweest dat Festina Lente de kroeg was waar hij jaren gelden Allen Ginsberg ontmoette. In 1966 bracht Vinkenoog een, volgens NRC Boeken ‘zeer knappe’, vertaling uit van Ginsbergs gedicht ‘Howl. Vinkenoog was een trouwe bezoeker van de poëzieslag. Op woensdag 18 februari 2009 in zijn online dagboek: “Waardevolle Festina Lente-avond gisteren; tegen elkaar opgewassen talenten, zodat er zelfs drie finalisten waren”. Nog altijd wordt de avond geopend met de stem van Vinkenoog.
In de geest van Vinkenoog, van de Amerikaanse poetry slam, maar met een duidelijke Nederlandstalige, literaire focus, onderscheidt de Festina Lente Poëzieslag van de andere slams. Welbeschouwd is Festina Lente de eerste en enige poëzieslag van Nederland. Andere slams worden aangeduidt met het Engelse ‘poetry slam’. Bekende en/of gepubliceerde winaars van de poëzieslag zijn onder meer Maarten Das, Bernard Wesseling, Eus Kuipers, Peter M. van der Linden, Sander Koolwijk, Pim te Bokkel, De Woorddansers, Martijn den Bakker, Robin Block, Erik Jan Harmens en Tjitske Jansen.
Deelnemers aan de poëzieslag kwamen uit Vlaanderen en Groningen, de Achterhoek en Katwijk, en varieërden in leeftijd van 16 tot 116. Meld je dus aan en kom voordragen op één van de fijnste podia van Nederland, in de huiskamersfeer van Festina Lente te Amsterdam.
De gang van zaken:
Elke derde maandag van de maand begint om kwart voor negen stipt, in café Festina Lente, de Poëzieslag.
Alle deelnemers krijgen in de eerste ronde drie minuten om hun gedichten voor te dragen. De jury beslist wie er doorgaan naar de tweede ronde, waar de dichters vier minuten krijgen om hun gedichten voor te dragen. Vervolgens wordt er gestemd voor de publieksprijs. De winnaar van de publieksprijs gaat ook door naar de finale. In de finale krijgen maximaal drie dichters de kans om elkaar met vijf minuten poëzie van de troon te stoten. De winnaar van de finale krijgt een geldbedrag en een plek in de Festina Lente Jaarfinale op de brug.
De beste drie deelnemers van de Jaarfinale vertegenwoordigen Festina Lente uiteindelijk op het NK Poetry Slam in Utrecht.
Juryleden zijn: Erik Jan Harmens, Rick de Leeuw, Sven Ariaans en Linguina.
De presentatie is in handen van Martijn den Bakker.
Een verslag van de avond wordt geregeld door Pim te Bokkel, die tevens op de bank zit als reservejurylid
Facebook | Festina Lente Poezieslag

Geen opmerkingen:

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...