24-10-13

Twee Gebeden voor de Literaire Creatie (Elisa Verdo)


 

Wees gegroet, o dichter,
Vol inspiratie,
De kunst is met U.
Verheven is uw taal in al uw verzen, 
En verheven is de ziel
Van uw boodschap, immer.
Geïnspireerde dichter,
Scheppend mens,
Begeester ons, cultuurbarbaren,
Nu en in het uur van zielennood.
Amen.
Onze Sprake,
Die ons gegeven zijt,
Van in de moederschoot,
Uw rijm zinge,
Uw beelden vloeien
In verzen en in verhalen.
Geef ons heden een literair woord 
En verhef onze creatie
Zoals ook wij verheffen
Onze zoetgevooisde stem
En leid ons niet in plagiëring,
Maar verlos ons van de middelmaat,
Amen.

Geen opmerkingen:

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...