05-01-11

Poëtisch Triptiek: Erik Heyman / Patrick Van Craenenbroeck / Frank Pollet
Ecce homo
Wat overblijft is al te groot om onbestemd te zijn:
geduld zal later wellicht geen verliezen blijken.
Ik heb mezelf onzichtbaar uitgeput
als wij nog naar onszelf stonden te kijken.


Ik heb me altijd leeggegooid, de inhoud nagekeken,
vond veel te veel dat mij niet toebehoorde.
Een vreemde in me die ik te goed ken
was een gezel tot hij de rust verstoorde.


Ziehier de mens, ik ben onschuldig:
doornen doen alleen van binnen pijn.
Wie mijn neus brak deed me ademhalen.


Ga Judas maar zijn offerprijs betalen,
laat Barrabas nu vrij; ik krijg hem zelf wel klein:
mijn kruisiging is zeer geduldig.
Erik HeymanPositie / Patrick Van Craenenbroeck

Positie
Geen woorden meer nu
ik de gebarentaal van je
kleine ooghoek lees. Ik
ken er elke komma uit


vrees dat jij mijn spiegel
bent, en dat je ook mijn hart
herkent alsof het uit
jouw borstkas springen wil.


Zelfs nu je van mijn beeld
vertrokken bent, blijf ik
je zien – hoe we subtiel
de letters aan elkaar
aanreiken. Met de glimlach.


Alsof het hersenhumor is.
Frank Pollet

In den beginne waren er de Verzamelde Gedichten van Erik Heyman (1960-2010).

Negen beeldende kunstenaars (m/v) maakten of kozen een werk dat nauw aansluit bij/ontstond uit/ beïnvloed werd door zijn poëzie: Willy Beeckman, Lieve Bollaert, Chris Bulté, Walter De Rycke, Jan Dierck, Michel Janssens, Jean-Pierre Paeleman, Renaat Ramon en Patrick Van Craenenbroeck.

Negen dichters (m/v) schreven een gedicht dat nauw aansluit bij/ontstond uit/beïnvloed werd door deze negen kunstwerken: Patrick Bernauw, Bert Bevers, Piet Brak, Reine De Pelseneer, Albert Hagenaars, Frank Pollet, Anja Van Geert, Kirstin Vanlierde en Willie Verhegghe.

Zo ontstond negen maal een Poëtisch Triptiek, waarvan wij hier een proever publiceren die startte met Erik Heymans Ecce homo, voortgezet werd door Positie van Patrick Van Craenenbroeck, en door Frank Pollet met het gelijknamige gedicht werd besloten.

Meer van dat? Dan neemt u toch deel aan het avondlijke poëziefestival te Aalst, op Gedichtendag (27 januari 2011), waar deze en andere Poëtische Triptieken een dichterlijk verbond aangaan met Jotie T'Hooft & Luc Borms (muziek), en met Patrick Bernauw & William Shakespeare. Toegangsprijs: 10 euro, poëzieposter inbegrepen. Reservatie verplicht. Volledig programa, meer info & reservaties: hier!

Geen opmerkingen:

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...