15-10-2010

Watermerk - Dighter - Comsa!

Watermerk

Een doorslag van 10 jaar literaire passie

Een bloemlezing van gedichten die in de loop van 10 jaar DIGTHER werden gepubliceerd. Dit schrijverscollectief met gelijknamig literair tijdschrift geeft meteen een staalkaart af van wat in DIGTHER aan de orde is en was.
Van elke geselecteerde dichter die gedurende de voorbije 10 jaar één of meerdere bijdrages leverde, werd één gedicht weerhouden. Deze dichters werden vervolgens in alfabetische volgorde in de bloemlezing opgenomen. Verder komen de redactieleden van DIGTHER aan het woord.
Zij kozen vijf gedichten uit eigen werk en schreven daarbij hun toelichtende poëtica. Samen verscheiden. Elk op zich verschillend.
144 pagina’s tellende, zichzelf relativerende berichten aan gelijkgestemden. Na 10 jaar is DIGTHER meer dan wat gesubsidieerde onschuld. Geen rimpelloze oppervlakkigheid maar sporen nalatend en dat niet alleen in het witte verdriet van de vergetelheid. Een doorslag van 10 jaar literaire passie die we graag tegen het daglicht houden.

Lees meer:
Watermerk - Dighter - Comsa!

Geen opmerkingen:

Schrijven Online Nieuws

Schrijven Online blogs

Schrijven Online wedstrijden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...